Presentació novela ‘Diari de Silencis’

La vida de Paulette Weil és una història exemplar. Perquè reflecteix bona partde la pròpia història social de l’Europa de l’últim segle. I mereixia ser contada,mereixia tindre veu com tantes altres històries de dones que han estatsilenciades. L’escriptora aielonera Mariló Sanz ha anat més enllà d’unabiografia i ha novel·lat eixa vida en l’obra ‘Diari de Silencis’. La història dePaulette Weil.