Muro ha iniciat el procés de participació per a la conformació del Consell de la Infància i Adolescència (CLIA)

L’Ajuntament de Muro, des de les regidories d’Educació, Joventut i Participació Ciutadana, ha iniciat el procés de participació per a la conformació del Consell de la Infància i Adolescència (CLIA) del municipi de Muro.

L’objectiu d’aquest organisme, que té previst constituir-se abans de l’estiu, és dotar el municipi de Muro d’un instrument de participació perquè la perspectiva de la infància i adolescència estiga  present en totes les polítiques locals, i que el seu pes vaja sent cada vegada major i amb un caràcter més transversal. Aquest òrgan de participació vol involucrar els xiquets, xiquetes i adolescents en la participació ciutadana del municipi, establint un marc de treball cooperatiu en què la veu dels més menuts i adolescents siga rellevant i central per al municipi.

Per poder portar aquest procés endavant es definiran representacions de xiquets, xiquetes i adolescents des dels 6 fins als 17 anys, corresponents als cicles educatius de primària, secundària, FP bàsica i batxillerat dels centres educatius del municipi.

Entre les seues funcions, ha d’estar la realització de propostes a l’Ajuntament de Muro per promoure els seus drets, participar en l’elaboració de polítiques públiques vinculades a la infància i adolescència, així com traslladar les seues inquietuds, opinar sobre qualsevol assumpte o realitat social que concerneixen la infància i adolescència, i sensibilitzar la societat sobre la participació infantil.

El procés defineix tres moments de trobada amb la infància i adolescència: en el primer i a través dels centres educatius es proposarà la definició per cada curs escolar de les necessitats i problemàtiques del municipi i es triarà l’alumnat que representarà el centre en el Consell; un segon moment en què dissenyar col·laborativament els valors, les normes de funcionament i les regles que han de regir el CLIA; i un tercer moment de constitució de l’organisme i posada en marxa amb un pla de treball resultat del procés i definició del sistema de governança.

Aquest procés de constitució del CLIA de Muro s’inicia al desembre de 2022 mitjançant els contactes amb l’Ajuntament, les àrees tècniques i els centres educatius, i és des de gener fins a abril de 2023 quan es comencen els tallers de participació. A partir de la seua constitució, el CLIA ha d’integrar-se en la dinàmica municipal, establint un espai de diàleg entre Ajuntament i l’organisme per tal de dur endavant el seu pla de treball, amb un seguit de sessions del Consell que es desenvoluparan anualment segons el seu sistema de governança.

Per a més informació, es pot consultar la pàgina web de l’Ajuntament de Muro, on s’aniran difonent les convocatòries i informacions pertinents al procés.