L’alimentació supera al tèxtil en treballadors a la Vall d’Albaida

L’informe que ha realitzat la Confederació Empresarial de la Vall d’Albaida (COEVAL) sobre la situació actual de les empreses de la comarca permet una visió real de com està de diversificada la producció. Segons l’estudi a la Vall d’Albaida existeixen fins a 302 activitats diferents registrades (segons el CNAE que declaren). Un dels tòpics que doblega aquesta radiografia és que el principal sector empresarial (si atenem el nombre de treballadors a qui dóna feina) és el de l’alimentació, amb un total de 5.408 empleats, cosa que representa un 27% del total. Per davant del sector tradicional del tèxtil que continua emprant el 23% de la població activa, amb 4.642 treballadors. El lideratge del sector alimentari ve motivat per dues grans locomotores que tenen seu a la Vall d’Albaida (Family Cash a l’Olleria i Economy Cash a Ontinyent), a més de les diferents cooperatives agrícoles.

L’informe econòmic de les empreses de la Vall d’Albaida reflecteix que hi ha un creixement clar, almenys en dos factors tan fonamentals com poden ser l’ocupació i la facturació. Actualment, les 1.915 empreses donen feina a 20.762 treballadors, cosa que significa 7.985 llocs de treball més que fa un decenni. Aquestes empreses han arribat a un volum de facturació que se situa en 4.336 milions d’euros en un any (el 2022, que és el que s’ha pres per a la mostra). Aquest nivell de facturació el 2013 era de 2.081 milions d’euros, és a dir, més del doble.