Finalitzades les obres d’eliminació de barreres arquitectòniques de l’edifici del Museu de la Festa

 Han finalitzat recentment les obres d’eliminació de barreres arquitectòniques en l’Oficina de Turisme i Museu de Festes.

Amb un preu de 82.465,00 €, IVA inclòs.
 Els treballs han consistit en:
 Eliminació de barreres arquitectòniques i adaptació a la normativa vigent.
Obres de rehabilitació i adaptació dels lavabos.
 Modificació de baranes i mur de seguretat.
 Col·locació d’ascensor per a accés a planta primera.

 El termini d’execució ha sigut de 2 mesos.

Amb aquesta actuació, l’ajuntament complix amb la normativa d’accessibilitat de l’edifici. demostrant una sensibilitat amb el col·lectiu de persones amb mobilitat reduïda o discapacitat referent a temes d’accessibilitat a edificis públics.