El plenari de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida aprova el pressupost més elevat de la història de la institució, 8,5 milions d’euros, amb el vot a favor del PSPV i Compromís, i el vot en contra del PP

El plenari de la Mancomunitat celebrat el passat 22 de març, va aprovar el pressupost mancomunat per a 2023 amb el vot en contra dels pobles representats pel Partit Popular, i el suport del PSPV i Compromís.

“La voluntat de l’actual equip de govern és continuar equilibrant l’accés a recursos i serveis entre els diferents municipis de la comarca”, explica el president de la Mancomunitat, Vicent Gomar, “per tal que la ciutadania de la Vall d’Albaida estiga en igualtat de condicions, sense que importe el poble en què viu”.

El pressupost més elevat de l’entitat fins ara, aposta a més, per la millora dels treballadors i treballadores de la institució, amb la seua regularització i estabilització, així com una ampliació dels serveis socials generals o la instauració d’una nova figura en l’entitat, com n’és la de gerent públic/a. Aquest càrrec tindrà com a objectiu principal guiar i coordinar els departaments de  la institució, per tal d’aconseguir optimitzar els recursos disponibles per a arribar a nous objectius i reptes dels diferents programes i projectes actius.

El vot en contra del Partit Popular ha sorprés de manera destacada a l’actual equip de govern, ja que aquest pressupost millora les expectatives dels treballadors i treballadores de la Mancomunitat, amplia serveis als pobles i dota de seguretat financera el futur de tots els departaments de l’entitat, que continua sent un referent de gestió i dotació de serveis per a altres mancomunitats.

El pressupost per a aquest 2023 marcarà l’inici de la transformació de la Mancomunitat de Municipis actual cap a un model de Mancomunitat Comarcal, i també l’inici de l’expedient per a la licitació del nou contracte de la gestió dels residus.

Pel que fa a les despeses en béns corrents i serveis, aquest pressupost reflecteix la dedicació al Pla de Sostenibilitat en matèria de turisme, finançat amb fons europeus i amb una duració de tres anys.

Les principals modificacions introduïdes en les partides del pressupost de despeses per al 2023, en relació amb l’exercici anterior, són les següents:

Amb relació als ingressos previstos per aquest any, la comparativa respecte a l’exercici anterior és:

El pressupost aprovat d’aquest 2023 es pot trobar publicat completament al portal de transparència.